Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Cégnév: FERITAN Kft.
Székhely: H-2092 Budakeszi, Rákóczi utca 65.
Adószám: 12095759-2-13

Cégjegyzékszám: 3 09 071340

Telefon/Fax: +36 23 451 106 
Mobil: +36 20/ 336 3274 
E-mail: info@feiszt.hu 
Internet: www.feiszt.hu

(továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelési tájékoztató célja:

A feiszt.hu tulajdonosa FERITAN Kft.  (H-2092 Budakeszi, Rákóczi utca 65, továbbiakban, Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A FERITAN Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a jelen weboldalon.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megóvását.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A Szolgáltató  által üzemeltetett weboldal  – feiszt.hu – adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege az alábbi forráslinken hozzáférhető PDF illetve HTML formátumban.

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

Jelen Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

COOKIE-k

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a feiszt.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Google Analytics cookie-k

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az IP-névtelenítés be van kapcsolva így személyesnek minősülő adatokat nem gyűjtünk.

Adatvédelmi és általános felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hatályba lépés dátuma 2018. május 25: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu

A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

Általánosan a cookie-król és a működésükről a következő forrásokból szerezhet információkat.

Kiegészítés

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója – MikroVPS Kft.  – által használt Cookie – Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja.

Tárhelyszolgátató – Adatkezelési tájékoztató: https://www.mikrovps.net/hu/about-us/privacy-policy

Tárhelyszolgáltató – Általános szerződési feltételek: https://www.mikrovps.net/hu/gtc

MikroVPS Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u. 19-21/A
Postacím: 1096 Budapest, Sobieski János u. 19-21/A

 

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 | Fax: +36 1 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu|Honlap: http://www.naih.hu

 

Utoljára módosítva: 2019.10.15.

Kapcsolat

Kérdése van? Egyedi ajánlatot kérne? Írjon nekünk vagy hívjon bennünket! Állunk rendelkezésére.

Postacím

Feritan Kft.
H-2092 Budakeszi,
Rákóczi utca 65.

Telefon

Nagy Ferencné
+36 20 336 3274
+36 23 451 106
Hétfő – Péntek, 8:00-17:00

Email

info@feiszt.hu  

Írjon nekünk